Temizlik Şirketleri Personel Temini

Yeniçağın en büyük zorluklarından birisi zamanın hızlı geçiyor olması. Gelişen ve değişen dünyamızda ev ofis düzenleri değiştiği gibi bireylerin yaşam kaliteleri ve beklentileri de  değişiyor. Akıllı evler, çağdaş ofisler derken elektronik, digital, bilişsel bir yığın materyalin kullanıcı rehberlerinden olmak zorunda kaldık. Uzaktan programlar ile idare edilen konut donanımları, otomatik sistemler, hayatımıza giren bir yığın uygulamanın rehberliği de yeni bir iş kolu gibi. Edindiğimiz rehberlik hizmetini, çalışan personellerimize aktarmak hiçte kolay değil. İşte bu noktada devreye temizlik şirketleri giriyor. Yetişmiş eğitimli, kalifiye temizlik personelleri ile profesyonel temizlik firmaları, hem evlerinizde hemde ofislerinizde yardımınıza koşuyor.

Temizlik şirketlerinden personel alımı için izlenecek yollar;

 • Personelin niteliği (cinsiyet, meslek dalı vs)
 • Temizlik personelinin çalışma saatleri
 • İşin tanımı ve detaylarının iyi belirtilmesi
 • Özürlü statüde  yada diğer vasıflara göre  personel alımı
 • Mezuniyetler, istenilen belgeler, sertifikalar
 • Hizmet verilecek bölgenin konumunun uygunluğu
 • Referanslar

Temizlik firması ve hizmet alıcı firma arasında yapılan akit sırasında yukarıdaki ve ilaveten bazı maddeler içeriğe sokulmalıdır. Hizmetin uzun yıllar kalıcı olması bu detaylara bağlıdır. Bunların haricinde çalışacak personel evrakları, personel ile yapılan akitler de önemlidir.


Görevlendirilmiş temizlik personellerinin sık yaptığı hatalar:

 1. Firma çalışanları ile samimi olmak. Bu noktada firma çalışanları temizlik personeline açık kapı bırakmamalıdır.
 2. Kılık kıyafet uygunsuzluğu
 3. İşe sık sık geç kalmak
 4. Görev tanımın dışına çıkmak yada verilen görevleri yerine getirmemek.
 5. Hizmet alıcı firmanın idari amirlerini gereksiz yere meşgul etmek, gereksiz konular ile oyalamak.
 6. Temizlik firmasının haberi olmaksızın hizmet alıcı firmanın idari amirlerinden izin kopartmaya çalışmak.
 7. İş ve iş güvenlik eğitimlerine katılmamak.
 8. Verilen malzemeyi düzgün kullanmamak.

Maalesef bunlar yalnızca bazıları ve bu bazı konular yüzünden her yıl çöpe giden milyonlarca lira, gereksiz emek ve zaman sarfiyatı. Ülkemizde son yıllarda edindiğimiz araştırmaya göre çalışma sürelerinin kısalığı, işçi ve işverenden, bazen de hizmet alıcı firmadan kaynaklı olarak işçinin sık sık yer değiştirmesi. Hizmette kalıcılık iyi oturtulduğunda umut ediyoruz ki çalışanlar da rahat edecek, verim ve performans yükselişi kadar çalışma süreleri de uzayacaktır.